bootstrap themes

Mūsu darbinieki

2020/2021

kolektīvs
Mūsu kolektīvs

2020/2021
Velga Dektere – vadītāja, mūzikas skolotāja
Sandra Botmane – metodiķe, logopēde, mūzikas skolotāja
Anita Beķere – skolotāja
Mairita Bētiņa – skolotāja
Sandra Gumska – skolotāja
Sindija Sadovska - skolotāja
Baiba Stepanova – skolotāja
Inga Šūmane – skolotāja
Sarmīte Trifānova – skolotāja
Ieva Vāne – skolotāja
Laine Lozbere – skolotājas palīdze
Irina Baldere-Sildedze – skolotājas palīdze
Endija Indersone- Pepere – skolotājas palīdze
Kristīne Popoviča – skolotājas palīdze
Velga Heidemane – skolotājas palīdze
Ināra Lorence – medmāsa
Aija Ķimene – saimniecības pārzine, veļas pārzine
Sandra Seile – lietvede, grāmatvede
Linda Indenberga – grāmatvede
Jānis Dekteris – tehniskais strādnieks
Aivars Zusāns - datortehniķis