free css templates

Dokumenti

2020/2021


Iekšējie kārtības noteikumi
Nolikums
Par Covid-19 izplatības novēršanas pamatprincipu
un no tiem izrietošo prasību ievērošanu:
Skatīt dokumentu
Kārtība par rīcību gadījumos, kad bērnam konstatētas infekcijas slimību pazīmes, un profilakses pasākumi to ierobežošanai:
Skatīt dokumentu
Kārtība, kādā Pūres pirmsskolas izglītības iestādē “Zemenīte” uzturas izglītojamo vecāki un citas personas:
Skatīt dokumentu
Bērnu mācību sasniegumu vērtēšana Pūres pirmsskolas izglītības iestādē “Zemenīte”:
Skatīt dokumentu
Dienas režīms
Mācību tēmas 
Pasākumu plāns
Nodarbību saraksts