web builder

Mūsu grupiņas

2020/2021 


1.jaunākā grupa 1,5- 3 gadi “ Cālīši ”
14 bērni
Skolotājas – Anita Beķere, Sindija Sadovska
Skolotājas palīdzes – Kristīne Popoviča, Velga Heidemane
2.jaunākā grupa 3-4 gadi “Ezīši ”
24 bērni
Skolotājas – Sandra Gumska, Inga Šūmane
Skolotājas palīdze – Irina Baldere - Sildedze
Vidējā grupa 4-5 gadi “Zaķēni”
19 bērni
Skolotājas – Baiba Stepanova, Ieva Vāne
Skolotājas palīdze – Laine Lozbere
Vecākā grupa 5-6 gadi “Gliemezīši ”
18 bērni
Skolotājas – Mairita Bētiņa, Sarmīte Trifānova
Skolotājas palīdze - Endija Indersone - Pepere