free website design templates

PŪRES PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE ”ZEMENĪTE”
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90009191683

Zemeņu iela 7, Pūres pagasts, Tukuma novads, LV - 3124
Tālrunis: +371 63191140
Mob. tālr.: +371 29463282
e-pasts:
Darba laiks: katru darba dienu no 7.00 līdz 19.00 

Pirmsskolas izglītības iestāde ”Zemenīte” piedāvā bērniem apgūt licencētu pirmsskolas izglītības programmu, programmas kods 01 01 11 11. 

Šobrīd aicinām darbā ekoskolas skolotāju.

Novēlējums
Novēlējums Latvijai!

Pūres pagasta pirmsskolas izglītības iestāde „Zemenīte” dibināta 1968. gadā. Kopš 1971.gada iestāde darbojas bērnudārza vajadzībām projektētā ēkā ar plašu teritoriju, kurā iekārtoti zālāji ar puķu dobēm un augļu kociņiem, sporta zona un rotaļu laukumi bērnu kustību aktivitāšu organizēšanai.
„Zemenītē” vienmēr tikušas godātas latviskās tradīcijas, svinēti gadskārtu ieražu svētki un organizēti pasākumi brīvā dabā. Iestādē darbs notiek latviešu valodā.
PII “Zemenīte” ir:
Sastapšanās vieta bērniem, kur viņi mācās draudzīgi sadzīvot, kur viņiem ir kopīgas spēles, nodarbības un izpriecas.
Izglītības vieta bērnu radošo, motoro, sociālo spēju veicināšanai, bērnu sagatavošanai pamatizglītības ieguvei.
Aprūpes vieta, kur kvalificēti pedagogi garantē bērnu tālāko fizisko un garīgo attīstību.
Konsultāciju centrs, kur bērnu vecāki var saņemt profesionālus padomus bērnu audzināšanas jautājumos un krīzes situācijās.
Iestādē darbojas 4 grupas: 1.jaunākā grupa - divgadīgiem bērniem, 2.jaunākā grupa – trīsgadīgiem bērniem, vidējā grupa - četrgadīgiem bērniem, vecākā grupa - piecgadīgiem bērniem.
Papildus informācija:
Par sasniegumiem ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā iestādei ir piešķirts starptautiskais Ekoskolas sertifikāts un Zaļais karogs
Iestāde piedalās Mammadaba vides izglītības programmā “Izzini mežu”
Iestāde regulāri iesaistās SIA “Zaļā josta”organizētajos makulatūras un bateriju vākšanas konkursos “Tīrai Latvijai”
Iestādes darbinieki, bērni un bērnu vecāki regulāri piedalās apkārtnes sakopšanas un meža stādīšanas talkās.